Kinterview, advies en training forensisch interview

Het forensisch interview, of dit nu een aangifte-, getuigen- of verdachtenverhoor betreft, heeft waarheidsvinding tot doel. Om dit doel te bereiken is een neutrale, onderzoekende houding van de verhoorder een vereiste. Niet het bevestigen van vooronderstellingen, maar het zoeken naar en het ankeren van feiten moet voorop staan in het verhoor. Deze neutrale onderzoekende houding uit zich in professionele verhoortechnieken. Advies- en trainingsbureau Kinterview heeft 37 jaar ervaring in ontwikkeling, advisering, coaching en training op het gebied van interview- en verhoortechnieken. Specialisme van Kinterview is het verhoor van kwetsbare getuigen en verdachten: minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische of een cognitieve stoornis.

Advies- en trainingsbureau Kinterview biedt coaching, advies en training op het gebied van verhoortechnieken. Ook bestaat de mogelijkheid reeds uitgevoerde verhoren ter beoordeling aan te bieden in justitiële zaken.

Kinterview is het bedrijf van Jannie van der Sleen. Zij is recherchepsycholoog en rechtspsycholoog..