Activiteiten

  • Advies, coaching en bijscholing op het gebied van het verhoor van kinderen. Dit kan zowel individueel als in een groep.

  • Advies, coaching, training en bijscholing op het gebied van het verhoor van (kwetsbare) volwassenen. Dit betreft zowel  het aangifte-, getuigen- als verdachtenverhoor in strafzaken in het algemeen en zedenzaken in het bijzonder.
  • Advies, coaching en training in interviews, waarin op neutrale en onbevooroordeelde wijze informatie moet worden verzameld, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

  • Beoordelen van de waarde van verklaringen in strafzaken.
  • Organiseren van thema- en bijscholingsdagen voor politiefunctionarissen, leden van het Openbaar Ministerie en leden van de rechterlijke macht.

  • Stimuleren van, en adviseren/participeren in wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied.

crkboKinterview is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en hoeft daarom voor onderwijsactiviteiten geen omzetbelasting in rekening te brengen.