Cursussen

Eéndaagse cursus: het voeren van gesprekken met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Deze ééndaagse cursus richt zich op het voeren van gesprekken met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met (ongeveer) 16 jaar over vermoedens van kindermishandeling. Bij het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is het van belang dat degene die het gesprek voert op een niet-sturende wijze te werk gaat en het kind de gelegenheid biedt zijn eigen verhaal te doen. Het is immers belangrijk dat de informatie die wordt verzameld tijdens een dergelijk gesprek met een kind accuraat is. Daarnaast moet de benadering die tijdens het gesprek wordt gekozen, passen bij het betreffende kind. Ook moet de inhoudelijke vraagstelling zodanig zijn, dat dit lastige onderwerp concreet wordt bevraagd en dat er wordt doorgevraagd.

Na de cursus:

  • Weet de deelnemer hoe hij/zij beïnvloeding van een kind kan voorkomen.
  • Weet de deelnemer hoe hij/zij op een neutrale wijze en feitgericht het onderwerp kindermishandeling kan bevragen.
  • Weet de deelnemer hoe een gesprekken kunnen worden afgestemd op verschillende typen kinderen.
  • Weet de deelnemer hoe hij/zij een gesprek met een kind inhoudelijk kan voorbereiden, afhankelijk van het doel van het gesprek.
  • Heeft de deelnemer (kort) de gelegenheid gehad de behandelde theorie in oefengesprekken met een actrice toe te passen.

Deze cursus is bestemd voor Hbo-opgeleide professionals die werkzaam zijn binnen de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of een (hulpverlenings)organisatie, waarbij het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling tot de werkzaamheden behoort.

SKJ-geregistreerd (9 punten)

Ga terug naar overzicht