Missie Kinterview

Het verspreiden van gedragswetenschappelijke kennis over het interviewen, horen en verhoren van kinderen en volwassenen onder

  • Opsporingsambtenaren.
  • Officieren van justitie.
  • Rechters.
  • Advocaten.
  • Leden van onderzoeks-, enquête- en klachtencommissies.
  • Mensen die werkzaam zijn bij Veilig Thuis of bij de Raad voor de Kinderbescherming
  • Anderen voor wie het op een neutrale en effectieve wijze inwinnen van informatie van belang is.

Dit gebeurt in de vorm van trainingen, het verstrekken van adviezen, het coachen van verhoren/interviews, het uitbrengen van rapportages en het organiseren van thema- en bijscholingsdagen.

Het doel hiervan is een bijdrage te leveren aan een optimaal verloop van het strafrechtelijk onderzoek en van andersoortige onderzoeken, waarin waarheidsvinding het doel is.