Werkwijze - Algemeen

VERHOORMODELLEN EN GESPREKSTECHNIEKEN

De verhoormodellen en gesprekstechnieken zoals die op de Politieacademie aan politiefunctionarissen worden geleerd, vormen een ander belangrijk uitgangspunt voor het werk dat Kinterview verricht op het gebied van het verhoren van aangevers, getuigen en verdachten, zowel van (kwetsbare) volwassenen als van kinderen (Dekens & Van der Sleen, 2013; Van Amelsvoort, Rispens & Grolman, 2012). In de periode dat drs. J. van der Sleen op de Politieacademie werkzaam is geweest, heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze modellen.

De effectiviteit van deze verhoormodellen en gesprekstechnieken wordt ondersteund door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat, vooral in het buitenland, is gedaan naar de meest gewenste werkwijze in het getuigen- en verdachtenverhoor (zie hierover onder andere: Williamson, 2006; Bull, Valentine & Williamson, 2009; Gudjonsson, 2003; Milne & Bull, 1999; Memon, Vrij & Bull, 2003).

Deze modellen en gesprekstechnieken vormen een belangrijke basis van de trainingen die door Kinterview gegeven worden op het gebied van verhoortechnieken, maar spelen ook een grote rol bij interview- en hoortrainingen aan onderzoeks-, enquête- en klachtencommissies, Veilig Thuis en Raden voor de Kinderbescherming.

  • Amelsvoort, A. van, I. Rispens & H. Grolman (2012). Handleiding verhoor. Amsterdam: Reed Business Information bv.
  • Bull, R., T. Valentine & T. Williamson (2009). Handbook of psychology of investigative interviewing. Chichester: Wiley.
  • Dekens, K. & J. van der Sleen. (2013). Handleiding het kind als getuige. Amsterdam: Reed Business Information bv.
  • Gudjonsson, G.H. (2003). The psychology of interrogations and confessions. A handbook. Chichester: Wiley.
  • Memon, A., Vrij, A. & R. Bull (2003). Psychology and law. Truthfulness, accuracy and credibility. Chichester: Wiley.
  • Milne, R. & R. Bull (1999). Investigative interviewing. Psychology and practice. Chichester: Wiley.
  • Williamson, T. (2006). Investigative interviewing. Rights, research, regulation. Cullompton: Willan Publishing.

Ga terug naar overzicht