Werkwijze - Specifiek

HET ADVISEREN BIJ VERHOREN

Gedragswetenschappelijke ondersteuning bij  een verhoor heeft tot doel het verkrijgen van een waarheidsgetrouwe verklaring te bevorderen en het verkrijgen van een onjuiste verklaring of valse bekentenis te voorkomen.

Om dit doel te bereiken wordt tijdens advisering bij verhoren aandacht besteed aan:

  • Het verhoorplan en daarbinnen het onderzoek van alternatieve scenario's.
  • De verhoorstrategie.
  • De persoon van de aangever/getuige/verdachte.
  • De interactie tussen verhoorder(s) en aangever/getuige/verdachte.
  • Eventueel: de interactie tussen verhoorders onderling.

Kinterview houdt zich tijdens het adviseren bij verhoren aan de gedragsregels en werkwijze zoals deze is afgesproken binnen de vakgroep recherchepsychologie

De vakgroep recherchepsychologie bestaat uit een groep recherchepsychologen  die de politie geregeld adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van verhoren.
Het betreft zowel recherchepsychologen  die in dienst zijn van de politie als mensen die een eigen bedrijf hebben.
Deze deskundigengroep heeft onderlinge afspraken gemaakt over gedragsregels en de werkwijze bij het adviseren bij verhoren.

De gedragsregels en werkwijze kunt hier downloaden.

 

Ga terug naar overzicht