Werkwijze - Specifiek

THEMA- EN BIJSCHOLINGSDAGEN

Kinterview organiseert thema- en bijscholingsdagen over actuele onderwerpen die relevant zijn voor de opsporingspraktijk. Dit kunnen dagen zijn die inhoudelijk door Kinterview zelf ingevuld worden. Wanneer het gaat om onderwerpen buiten de inhoudelijke deskundigheid van Kinterview, worden deskundigen op het betreffende vakgebied ingehuurd.

Ga terug naar overzicht