Curriculum Vitae drs. J. van der Sleen

Naam Jantje van der Sleen (roepnaam Jannie)
Geboren 04-04-1962

Opleiding

1974 - 1980 Atheneum B
1980 - 1986 Klinische psychologie, Rijksuniversiteit Groningen.
2010 - 2011 Opleiding tot Recherchepsycholoog, RINO Groep Utrecht.
2012 - 2013 Specialisatieopleiding Deskundige in Strafzaken, Open Universiteit/Universiteit Maastricht.

Werkervaring
2002 - heden
KINTERVIEW, advies- en trainingsbureau voor het forensisch interview

 • Organiseren van diverse cursussen, studiedagen en bijscholingsdagen voor rechercheurs, hun leidinggevenden, officieren van justitie en leden van de rechterlijke macht.
 • Het beoordelen van de waarde van verklaringen van kinderen en volwassen (aangevers, getuigen en verdachten) in tot op heden ongeveer 130 strafzaken in de rol van deskundige.
 • Supervisiebijeenkomsten voor verhoorders van de kindvriendelijke verhoorstudio in Amsterdam, Nijverdal, Nijmegen en Leeuwarden (het nabespreken van praktijkverhoren).
 • Coaching en praktijkadviezen in meerdere opsporingsonderzoeken, waaronder moord- en zedenzaken.
 • Trainingen voor klachten-, onderzoeks- en beroepscommissies op het gebied van onderzoek naar mogelijk ongewenst gedrag.
 • Trainingen voor gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten in het kader van enquête- en onderzoekscommissies.
 • Trainingen voor Gambiaanse (2004), Cambodjaanse (2006), Arubaanse (2011, 2013), Tanzaniaanse (2013) en Surinaamse (2018) politiefunctionarissen en hulpverleners met betrekking tot het horen van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking bij vermoedens van seksueel misbruik.
 • Trainingen voor mensen werkzaam in de hulpverlening (bijvoorbeeld Veilig Thuis, maatschappelijke opvang) over het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik).
 • Verzorgen van lessen aan de Politieacademie met betrekking tot het verhoor van aangevers, getuigen en verdachten in opsporingsonderzoeken waaronder zedenzaken, de beoordeling van verklaringen van kinderen en verstandelijk beperkte getuigen, en het verhoor van (kwetsbare) getuigen en verdachten in rechercheonderzoeken.
 • Lid van de Landelijke Klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Borstkanker en Baarmoederhalskanker (tot januari 2015).
 • Lid van de Raad van Toezicht van Yorneo (organisatie voor jeugdzorg in Drenthe) (tot februari 2011).
 • Lezingen op meerdere congressen, universiteiten en rechtbanken over het horen van kinderen als getuige, het opsporingsonderzoek in zedenzaken, de beoordeling van de waarde van verklaringen van getuigen (waaronder kinderen) en verdachten (waaronder kwetsbare verdachten) en tunnelvisie.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar karakteristieken van ware versus valse aangiftes van zedenmisdrijven (in samenwerking met E. Rassin, Erasmusuniversiteit Rotterdam).
 • Lid van de Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (tot november 2016).
 • Hoofdopleider Opleiding tot Recherchepsycholoog (post-masteropleiding).
 • Lid van de Normstellingsadviescommissie (NAC) van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) in verband met het opstellen van standaarden voor het deskundigheidsgebied Rechtspsychologie (2017).
 • Medewerking aan interne onderzoeken binnen organisaties betreffende een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker van de organisatie.
 • Lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (vanaf april 2019)
1987- 2002
Politieacademie, School voor Recherche
 • Het ontwikkelen, uitvoeren en overdragen van diverse trainingen op het gebied van het verhoor van aangevers, getuigen en verdachten, zowel van volwassenen als kinderen.
 • Praktijkadviezen in opsporingsonderzoeken, waaronder moord- en zedenzaken.

Publicaties

 • Dekens, K.& J. van der Sleen (2013). Handleiding het kind als getuige. Derde druk. Amsterdam: Reed Business Information bv.
 • Dekens, K.M.K. & J. van der Sleen (2010). Handleiding het kind als getuige. Amsterdam: Reed Business Information bv.
 • Dekens, K.M.K. & J. van der Sleen (1997). Handleiding het kind als getuige. Theorie en praktijk van het verhoor. ’s-Gravenhage: VUGA.
 • Dekens, K.M.K. & J. van der Sleen (2000). Verhoorstudio’s en de opleiding Horen Jonge Getuigen: de stand van zaken. Modus, jrg. 9. nr. 1.
 • Dubbelaar, M., Ten Doesschate, S., Janssen, J., Van der Sleen, J. & M. Sauerland (2022). Mini-symposium ‘Betrouwbaarheid getuigenbewijs’. Expertise en Recht, 4, 124 -133.
 • Rassin, E. & J. van der Sleen (2005). Characteristics of true versus false allegations of sexual offences. Psychological Reports, 97, 589-98.
 • Rassin, E. , Van der Sleen, J., Van Amelsvoort, A.G. & E. Buttinger (2006). Boys will be boys: A pre-line-up gameplay has beneficial effects on boys’ but not girls’ identification performance. Journal of Investigative psychology and offender profiling, 3, 157-164.
 • Rispens, I. & J. van der Sleen (2022). Handleiding verhoren van kwetsbare verdachten. Den Haag: Sdu Bv.
 • Rispens, I. & J. van der Sleen (2015). Interviewing witnesses in the Netherlands. In: D. Walsh, G.E. Oxburgh, A. D. Redlich & T. Mykleburst (eds.), International Developments and Practices in investigative Interviewing and Interrogation. Volume 1: Victims and Witnesses, (p.174-188). New York: Routledge.
 • Sleen, J. van der (2020). Hoe psychologen hun neus gingen steken in strafrechtelijke onderzoeken. In: R. Horselenberg, V. van Koppen & J. de Keijser. Bakens in de Rechtspsychologie. Liber amicorum voor Peter van Koppen (69-84). Den Haag: Boom criminologie.
 • Sleen, J. van der (2016). Het horen van kwetsbare verdachten. In: K. de Pauw (ed.), De politie en geesteszieken. Inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland (123-137). Mechelen: Wolters Kluwers Belgium NV.
 • Sleen. J. van der (2014). Het horen van kwetsbare verdachten. In: R. Schellingen & N. Scholten (eds.), Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen (p. 221-237). Mechelen: Wolters Kluwers Belgium NV.
 • Sleen, J. van der (2009). A structured model for investigative interviewing of suspects. In: R. Bull, T. Valentine & T. Williamson (eds.), Handbook of Psychology of Investigative Interviewing (p.35-52). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 • Sleen, J. van der (2004). De verklaring vaak veranderd. Kenmerken voor valse zedenaangiften. Recherche Magazine, 8, 32–33.
 • Sleen, J. van der (1998). Het horen van kinderen door de politie. In: R.A.R. Bullens (red.), Getuige-deskundigen in zedenzaken. De positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen (p.10-18). Leiden: DSWO Press.
 • Sleen. J. van der & K.M.K. Dekens (2007). Het verhoor van kinderen. In: A. Ph. Van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van den Eshof (red.). Facetten van Criminaliteit, (p. 151-167). ’s-Gravenhage: Reed Business Information bv.
 • Sleen, J. van der & M. Heestermans (2010). Verstandelijke beperking en verhoor. In: In P.J. van Koppen, H.L.G.J. Merckelbach, M. Jelicic, & J.W. de Keijser (red.), Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het Recht (p. 605-620). Deventer: Kluwer.
 • Sijlbing, R. & J. van der Sleen (1988). De onderhandelaar bij ontvoeringen. APB, jrg, 138, nr. 1.

Lidmaatschappen

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De beroepscode van het NIP is te vinden op: www.psynip.nl.
 • European Assocation on Psychology and Law (EAPL).
 • International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG)
 • Lid van de vakgroep recherchepsychologen (landelijk overleg van recherchepsychologen die de politie adviseren bij opsporingsonderzoeken inclusief deelname aan intervisie).
 • Opgenomen in het deskundigenbestand van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Politie.
 • Drs. J. van der Sleen is opgenomen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) voor het vakgebied Legal Psychology – Statement Validity. Zij is daardoor gebonden aan de gedragscode van het NRGD.

Jantje van der Sleen